Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Dane osobowe zostały przekazane w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług serwisu www.odszkodowaniezalot.eu

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Sławomir Olszyński prowadzący działalność gospodarczą Mxnet Sławomir Olszyński, ul. Prószkowska 117A, 45-758 Opole, NIP: 7542780328, REGON: 160227076.

3. Dane Osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika.

4. Dane osobowe to: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, email, numer rezerwacji, numer lotu, plan podróży, pełnomocnictwo, kopia dokumentu ze zdjęciem (jeśli jest wymagana) oraz dane bankowe (w związku z wypłatą odszkodowania).

5. Serwis pobiera dobrowolnie podane przez użytkownika informacje w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

6. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zgłoszenia roszczenia do odpowiedniej linii lotniczej w celu uzyskania odszkodowania.

7. Dane będą przetwarzane na podstawie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) a przestrzeganie zasad dotyczy także naszych partnerów, np. prawników, z którymi współpracujemy w celu świadczenia naszych usług.

8. Masz prawo otrzymywać informacje o swoich danych osobowych. Jeśli dane, które przechowujemy o Tobie są nieprawidłowe lub w jakikolwiek sposób wprowadzają w błąd, możesz żądać ich poprawienia lub usunięcia.

9. W przypadku wątpliwości dotyczących któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt:
E-mail: basia@odszkodowaniezalot.eu
Telefon: +48 572 014 468
Adres: Mxnet Sławomir Olszyński, ul. Prószkowska 117A, 45-758 Opole