Strajk pracowników linii lotniczej

Niemiecki związek zawodowy Ver.di – Zjednoczony Związek Zawodowy dla Sektora Usług – zorganizował strajk pracowników, a dokładnie strajk ostrzegawczy personelu naziemnego linii Lufthansa. Strajk trwał od godziny 4:00 dnia 7 lutego do godziny 7:00 dnia 8 lutego i obejmował największe niemieckie lotniska, m.in. w Hamburgu, Dusseldorfie, Frankfurcie nad Menem, Berlinie i Monachium. Około 90% zaplanowanych w tym czasie lotów zostało odwołanych lub opóźnionych. 

Związek zawodowy żądał podwyżek o wysokości 12,5% lub o conajmniej 500 euro miesięcznie dla 25 tysięcy pracowników naziemnych, w spółkach należących do grupy, takich jak Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik i Lufthansa Cargo. 

Pasażerowie Lufthansy podróżujący w tych dniach wraz z informacją o odwołaniu lotu otrzymali propozycję alternatywnej podróży o innej dacie lub innym środkiem transportu. 

Strajk pracowników linii lotniczej – czy należy się odszkodowanie ?

Linie lotnicze są zobowiązane do wypłaty odszkodowania pod warunkiem, że utrudnienia w locie nie są następstwem wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć pomimo powzięcia wszelkich dostosowanych do sytuacji środków. 

W okoliczności nadzwyczajne wpisują się złe warunki atmosferyczne i klęski żywiołowe, strajki strony trzeciej, brak stabilnej sytuacji politycznej i zagrożenie bezpieczeństwa, ograniczenia w zakresie kontroli ruchu lotniczego jak i ukryte wady produkcyjne. Okolicznością nadzwyczajną jest również zderzenie samolotu z ptakiem – linia lotnicza nie ma na to wpływu, są to okoliczności niezależne od niej.

Inaczej jest w przypadku strajku pracowników linii lotniczej – Strajk pracowników linii lotniczej do okoliczności nadzwyczajnych nie należy. Potwierdza to wyrok Trybunału z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie C-28/20: “(…) strajk rozpoczęty w związku z wezwaniem związku zawodowego pracowników obsługującego przewoźnika lotniczego z poszanowaniem warunków ustanowionych w przepisach krajowych, w szczególności z dochowaniem przewidzianego w nich terminu zapowiedzenia, mający na celu dochodzenie żądań pracowników tego przewoźnika, podjęty przez kategorię pracowników, których obecność jest niezbędna do wykonania lotu, nie jest objęty zakresem pojęcia „nadzwyczajnych okoliczności (…)”.

Czy w związku z opóźnieniem lub odwołaniem lotu z powodu strajku pracowników linii lotniczej należy się odszkodowanie? Tak, za loty odwołane z uwagi na strajk pracowników naziemnych Lufthansy w dniach 7-8 luty 2024 należy się odszkodowanie. 

Okoliczności otrzymania odszkodowania

Jednak ustalenie przyczyny opóźnienia lub odwołania lotu to jeden z czynników. Zgodnie z rozporządzeniem WE261/2004 na uzyskanie odszkodowania mają jeszcze wpływ:

  • Czas opóźnienia: opóźnienie lotu musi wynosić co najmniej 3 godziny – chodzi tu o różnicę między planowanym czasem dotarcia na miejsce, a tym rzeczywistym.
  • Trasa lotu: opóźnienie musi dotyczyć lotu, wychodzącego z lotniska znajdującego się w Unii Europejskiej lub lotu obsługiwanego przez linię lotniczą z siedzibą w UE. Opóźnienie może dotyczyć lotów przybywających do UE, pod warunkiem, że jest to lot obsługiwany przez linię lotniczą z siedzibą w UE.

Ostatecznie strajk nie zakończył się rozwiązaniem tematu zwiększenia płac. Związek zawodowy zapowiedział kolejne strajki, ale już bez nieprzyjemności dla pasażerów. Ten przypadek pokazuje iż warto znać swoje prawa i zapoznać się z nimi przed planowaną podróżą. Warto zbadać okoliczności opóźnienia lub odwołania lotów – to ważny element uzyskania odszkodowania.

W przypadku opóźnienia lub odwołania lotu ze względu na strajk pracowników linii lotniczej, zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania odszkodowania. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od czasu opóźnienia, jak i długości lotu – można uzyskać od 250 do 600 euro !

Powiązane artykuły

Bezpieczna podróż z dzieckiem

Czy bezpieczna podróż z dzieckiem jest w ogóle możliwa ?...

Jak radzić sobie z jet lagiem ?

Poniżej znajdziesz sprawdzone wskazówki, jak radzić sobie z efektem jet lag, dzięki czemu bez problemów zrealizujesz zaplanowane aktywności....