Opóźniony lot: jakie prawa?

Odbywanie podróży przy pomocy samolotu uznawane jest za najszybsze i z tego też powodu najbardziej komfortowe. Rzeczywiście przeważnie tak jest. W stosunkowo krótkim czasie jesteśmy w stanie dotrzeć w naprawdę odległe miejsca. Gdybyśmy chcieli to zrobić w inny sposób, zajęłoby to więcej czasu i prawdopodobnie byłoby też kosztowniejsze. 

Zdarza się jednak i tak, że wyprawa samolotem staje się mozolna. Tak też jest wtedy, gdy dochodzi do opóźnienia lotu. Jeżeli nie jest ono duże, wtedy nie wpływa to przesadnie na nasze plany. Inaczej jest, gdy trwa to kilka godzin. Na szczęście każdemu pasażerowi bez względu na przewoźnika, z którego usług korzysta, przysługują związane z tym określone prawa, w tym przede wszystkim prawo do odszkodowania.

Prawa pasażera: opóźniony lot

Pasażer powinien wiedzieć, że przysługują mu określone prawa w przypadku opóźnienia lotu. Ich treść została określona w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odszkodowań i innych świadczeń dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub opóźnienia lotu. 

Na uwadze należy mieć to, że zwłoka ta może być podyktowana dwoma rodzajami czynników:

–  pierwsza kategoria odnosi się do tych, które powstały z powodów, na które przewoźnik mógł mieć wpływ, 

– natomiast w kolejnej – przeciwnie – chodzi tu o nadzwyczajne okoliczności, na których przewoźnik nie miał wpływu, mimo podjęcia odpowiednich środków. W drugim przypadku wniosek o odszkodowanie zostaje zwykle odrzucony przez linię. Owe “nadzwyczajne okoliczności” zostają wymienione w przywołanym chwilę wcześniej rozporządzeniu. Dotyczy to zatem:

  •  złych warunków atmosferycznych, 
  • klęsk żywiołowych, 
  • strajków strony trzeciej (czyli pracowników niezwiązanej bezpośrednio z firmą lotniczą), 
  • braku stabilnej sytuacji politycznej, zagrożenia bezpieczeństwa, 
  • ograniczenia w zakresie kontroli ruchu lotniczego, uderzenia ptaków czy też ukrytych wad produkcyjnych.
Wszystkie te zdarzenia nie dają podstaw konsumentom do tego, by mogli otrzymać rekompensatę za nieterminowe osiągnięcie miejsca docelowego.

Jakie jeszcze warunki muszą zostać spełnione?

W innymi razie, jeżeli opóźnienie jest znaczne i wynosi minimum 3 godziny (chodzi tu o różnicę między planowanym czasem dotarcia na miejsce, a tym rzeczywistym), wówczas podróżnemu przysługuje zwrot wydatków poniesionych na posiłek czy inne napoje, oczywiście w ramach zdrowego rozsądku – nie dotyczy to bowiem produktów “luksusowych” w rodzaju papierosów czy alkoholu. Zasadne jest też wnioskowanie o odszkodowanie w wysokości części ceny biletu, a w niektórych przypadkach – zwrotu za całość. Wysokość rekompensaty uzależniona jest zarówno od czasu opóźnienia, jak i długości lotu. Gdy z powodu zwłoki zmuszeni jesteśmy wziąć nocleg – linia lotnicza ma obowiązek pokryć nam cenę zakwaterowania w hotelu o normalnym standardzie.

Nadmieńmy tu, że przepisy regulowane przez organa UE obowiązują krajów członkowskich tej organizacji. Zatem odszkodowanie przysługuje wówczas, gdy spełniono powyższe warunki, a poza tym – lotnisko początkowe bądź końcowe leży na terenie Unii Europejskiej lub też znajdują się na niej obydwie lokacje. 

Należy przy tym, rzecz jasna, pamiętać, że aby wykazać swoich praw, należy przedłożyć odpowiednie dokumenty (na przykład kartę pokładową) oraz paragony za poniesione dodatkowe koszty.

 

Jeżeli zgodnie z przedstawionymi kryteriami przysługuje Ci odszkodowanie za opóźniony lot – możesz zgłosić się do nas. Zajmiemy się Twoją sprawą.

Powiązane artykuły

Odmowa przyjęcia na pokład – czy należy się odszkodowanie ?

Jego celem jest zapewnienie ochrony i wsparcia dla pasażerów w przypadku problemów z lotami, takimi jak opóźnienia, odwołania czy odmowa przyjęcia na pokład....

Strajk pracowników linii lotniczej

Niemiecki związek zawodowy Ver.di - Zjednoczony Związek Zawodowy dla Sektora Usług - zorganizował strajk ostrzegawczy personelu naziemnego linii Lufthansa. ...

Czy warto odwiedzić Cypr ?

Republika Cypryjska potocznie zwana Cyprem, położona jest na wyspie o tej samej nazwie - Cypr, we wschodniej części Morza Śródziemnego. ...